*´¯`·.¸.·´¯`·.((( RAVDA.net ))).·´¯`·.¸ | SeVGiYe aÇILaN KaPI
     

D e u t s c h  

0
0
0
0
İlmihal » İbadet » Mübarek Gün ve Geceler

MÜBAREK GÜN VE GECELER

REGAİB GECESİ

Regîbe, rağbet olunan şeye denir ki, çoğulu Regâib'tir.

Regâib gecesi, Recep ayının ilk Cuma gecesidir.

Bu geceye bu adın verilmesi, Allah'ın ihsanlarının, bağış ve rahmetinin bol olduğu, Peygamber efendimizin rağbet ettiği bir gece olması sebebiyledir.

Bu geceyi ibadetle geçirmek büyük sevaplıdır.

Rivayetlere göre Resûlüllah Efendimiz bu mübarek gecede 12 rek'at nafile namaz kılmışlardır.

Regâip namazını cemaatle kılmak bid'attır. Herkes kendi başına bu nafile namazı kılabilir. Zaten, teravihten başka hiçbir nafile namaz, cemaatle kılınamaz.

Mİ'RAC KANDİLİ

Resûl-i Ekrem Efendimiz, Mekke'de iken, Recep ayının 27. gecesi, Cebrail (as) tarafından evinden alınıp önce Mescid-i Aksa'ya götürülmüş; oradan mânevî âlemlerde, hiçbir insana nasip olmayan bir seyahata mazhar kılınmıştır.

Bu hadîseye mi'rac hhadisesi denir.

Bu gece, Resûlüllah Efendimiz bu fani âlemden sıyrılıp bekâ alemine girmiş; semavat tabakalarında gezmiş; cennet ve cehennemi bizzat görmüş; Rabbinin zatını ve saltanat dairelerini müşahede etmiştir.

5 vakit namaz, bu gecenin, bu ulvî mülakatın bir hatırası olarak mü'minlere farz kılınmıştır.

Peygamberimizin "namaz mü'minin mi'racıdır" buyurması bu sırdandır.

Namazda mi'rac buudu vardır.

Mü'minler, bu mübarek geceyi, tevbe istiğfarla, salavatla, Kur'an okuyarak, nafile ve kaza namazları kılarak mümkün mertebe ihya etmeğe, değerlendirmeğe çalışmalıdırlar."

BERÂT GECESİ

Berât gecesi, Şaban ayının 15. gecesidir.

Berât, kurtulmak, beri olmak demektir.

Bu gece, mü'minler için, mağfirete ermek, günahlarından temizlenmek için, son gün ve son fırsattır.

Bu gece bir nevi muhasebe gecesidir. Bütün sene içinde işlenen sevap ve günahların muhasebesi yapılır.

Bu mübarek geceyi tevbe ve istiğfarla, taat ve ibadetle geçirmek, manevi bilançoyu karla kapamağa, o yılın hesap defterini kazançla tamamlamağa vesiledir.

Bu gece ile ilgili peygamberimizin teşvikleri şöyledir:

- Rahman ve Rahim olan Allah, Şaban ayının 15. gecesi, kullarına lütuf ve keremi ile tecelli eder, mü'minlerin günahlarını af buyurur, kafirlere de mühlet verir...

- Şaban ayının yarısı olduğunda, gecesini ibadetle, gündüzünü de oruçla geçirin. Çünkü bu gecenin bahşettiği feyzin nihayeti yoktur.

- Şaban ayının 15. gecesi ile 2 bayram gecesi ibadette bulunanın kalbi ezeli nur ile parlar.

KADİR GECESİ

Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Kerim'de, bu gece hakkında şöyle buyuruyor:

- "Şüphesiz ki, Kur'an-ı Kerim'i, Kadir gecesinde biz indirdik. Ey Habibim! Kadir gecesi nedir, bilir misin? Kadir gecesi (diğer) bin aydan daha hayırlıdır.

Bu gece melekler ve Ruhul-Kudüs, Rablerinin izni ile her işten peyderpey yeryüzüne inerler. O gece fecrin doğuşuna kadar, selâmettir." (Kadir Sûresi)

Yeryüzüne nûr saçan, âlemi zulmetten nura gark eden ve insanlığa ebedî saadeti bahşeyleyen Kur'an-ı Azimüşşan, Kadir gecesinde nazil olmuştur. Bu sebeble bu gece, en mübarek gecedir. Bin ayda yapılacak ibadet ve hayırlardan kazanılacak sevap ve mükafatı bir tek Kadir gecesinde kazanmak mümkündür. Yani bu gece, mü'mine 83 yıllık manevî bir ömür kazandırmaktadır.

Bu gece, yeryüzüne inen meleklerin çokluğundan dolayı dünya dar gelir. Bu gece kainat Allah'ın rahmetine mazhar olur, her taraf nura kavuşur.

Bu gecede şu duayı okumak tavsiye edilmiştir.

"Allahümme inneke afüvvün tahibbul - afve fa'fü annî"

"Allahım! Sen çok affedensin ve affı seversin. Beni de affeyle..."

MEVLİD KANDİLİ

Mevlid kelimesinde "doğum" mânası vardır. Kandil kelimesinde de, belli günlerde yakılan aydınlık mânası bahis mevzuu. İkisini bir araya getirip de Mevlid Kandili dediğimizde, Resûlüllah'ın doğum gecesinde minarelerde yakılan kandiller hâtıra gelmektedir.

Müslümanlar, her sene Rebiü'l-evvel ayının on ikinci gecesine giriş teşkil eden geceyi dinî merasimlerle ihyâ eder, farklı bir huzur ve neş'eyle tes'id etme titizliği gösterirler. Kandillerle donatılan camiler bu niyetle dolar, taşar...

- Neler yaparlar?

Geceyi bir kendi açılarından, bir de çocukları açısından düşünürler.

Kendi açılarından düşünürken ibâdetleri, çevredeki konu komşuya yardımları, çeşitli iyilikleri hatırlar, farklı bir yardım anlayışında olurlar.

Çocukları açısından ise, çok dikkatli olurlar. Mâsum dimağlarda gecenin güzel bir hatıra olarak kalmasını temin edecek çarelere başvururlar.

Nitekim o günde çocukların sevineceği şeyler alırlar, hoşlarına gidecek sohbetler tertip ederler, gecenin, zihinlerinde tatlı bir hâtıra olarak kalmasını temin ederler.

   
Önceki Konu

Sonraki Konu

 

          

0

Copyright © ((( RAVDA.net )))  *  İrtibat   *   Tüm hakları saklıdır, izinsiz alıntı yapılamaz.
-Tesbit ettiğiniz hataları bize bildirmenizi rica ediyoruz-
© by ((( RAVDA.net )))

Sayfa 0.27103 saniyede açıldı