Tilavet Secdesi

 

 

 

Tilavet Secdesi Nedir?
Kur'an okuyan veya dinleyen bir kimse, 14 yerde bulunan, secde Âyetlerinden birini okursa veya duyarsa, secde etmesi gereklidir.
Secde Âyetleri Hangileridir?
Secde ayetleri, Kur'an-ı Kerimin 14 yerinde mevcuttur ve aşağıdaki surelerin belirtilen ayetlerindedir:
 1. A'raf Sûresi: 206. âyet

 2. Ra'd Sûresi: 15. âyet

 3. Nahl Sûresi: 50- âyet

 4. İsrâ Sûresi: 107. âyet

 5. Meryem Sûresi: 58. âyet

 6. Hac Sûresi: 18. âyet

 7. Furkan Sûresi: 60. âyet

 8. Neml Sûresi: 25. âyet

 9. Secde Sûresi: 15. âyet

 10. Sâd Sûresi: 24. âyet

 11. Fussilet Sûresi: 37. âyet

 12. Necm Sûresi: 62. âyet

 13. İnşikak Sûresi: 21. âyet

 14. Alak Sûresi: 19. âyet

Tilavet Secdesi Nasıl Yapılır?
Kur'an okuyan veya dinleyen bir kimse, 14 yerde bulunan, secde âyetlerinden birini okursa veya duyarsa, secde etmesi gereklidir (Hanefi mezhebine göre vaciptir).
 • Tilavet secdesi yapmak için abdestli olunulur ve de kıbleye yönelinir.
 • Daha sonra niyet edilir (Ya Rabbi niyet ettim senin rızan için tilavet secdesi yapmaya).
 • Niyetten sonra "Allahu Ekber" diye tekbir getirilerek direk olarak secdeye gidilir (Eller havaya kaldırılmaz ruku yapılmaz veya ayakta başba bir şey okunmaz).
 • Secdede en az 3 kerre "Subhane rabbıyel'A'la" denilir.
 • Bir secde yapıldıktan sonra yine "Allahu Ekber" diye tekbir getirilerek ayağa kalkılır.
 • Dua gibi eller kaldırılarak; Bakara Sûresinin 285. âyetindeki "Semi'na ve ata'na ğufrâneke Rabbenâ ve ileykel masîr" ayeti celilesi okunarak eller yüze sürülür.

Bu şekilde tilavet secdesi yapılmış olunur.

Secde Âyetlerinden birini eğer Namaz esnasında okunmuş ise iki seçenek vardır:

 1. Secde ayetinin ardından başka ayet okumaksızın rükua giderek namaza devam eden kişinin üzerinden tilavet secdesi sakıt olmuş olur. Namazda yapacağı o secde aynı zamanda tilavet secdesi yerine geçer,
 2. Ancak; Secde âyetinden sonra zammı sûreye devam edilecekse, direk olarak secdeye varılır, secde duaları (Subhane rabbıyel'A'la) okunur ve secdeden sonra ayağa kalkarak zammı sûreye kaldığı yerden devam eder.
Tilavet Secdesi İle İlgili Bazı Hususlar
 • Bir kimse farklı yerlerdeki secde ayetlerini okumuş veya dinlemiş ise hepsi için ayrı ayrı secde yapması gerekir.
 • Aynı secde ayetini bir mecliste tekrar tekrar okuyan veya dinleyen bir kimsenin bir defa tilavet secdesi yapması kafidir.
 • Tilavet secdesinde el kaldırmak, teşehhüd ve selam yoktur.
 • Tilavet secdesi okuyana ve dinleyene vaciptir. Dinleyen kimse, dinlemeyi kasdetmiş olsa da, olmasa sa kendisine tilavet secdesi gereklidir.
 • İmama uyan kimse, secde ayetini, imamdan işitmese bile, imamın o ayeti okumuş olmasından dolayı, kendisine de tilavet secdesi gereklidir.
 
    


Yazıcı Gösterimi
Sayfa Başı Yukari